Introduktionsutbildning

Introduktions-/ handledarutbildning

Introduktions-/Handledarutbildning handlar om att underlätta den privata körning för elev och handledare. Under utbildningen presenterar vi information och fakta kring hur du som handledare kan leda den privata körningen på bästa sätt. Det är viktigt att du som privathandledare lär ut körningen till din elev på rätt sätt. Under utbildningen kommer inget prov att genomföras utan ni får ställa era frågor direkt under utbildningen. Den som gått handledarkurs innan behöver inte gå om så länge utbildningen fortfarande är giltig. Handledarkursen är giltig i 5 år.

För dig som handledare måste du bli godkänd för varje elev. Den 1 september 2010 togs kravet bort för elev och handledare att göra utbildningen samtidigt. Elev och handledare behöver inte längre göra utbildningen samtidigt.

Du anmäler dig till vår introduktions-/Handledarutbildningen enkelt via formuläret nedan. Tänk på att avbokning måste ske senast kl 13.00 tre vardagar innan. Vid senare avbokning p.g.a. sjukdom krävs att du inkommer med ett sjukintyg för att inte bli debiterad. Du kan avboka genom att ringa till oss eller mejla oss.

Priset för handledarkursen är 290 kr. Vi återkommer till dig på mejl för att bekräfta din anmälan. Se och boka lediga tider via länken nedan.

Din väg till körkortet, snabbt & Smidigt.